Jump to content
 
Honno Women's Press Logo - 30 years! ?lang=en

menywod gwych, ysgrifennu gwych, llyfrau gwych

|hafan|amdanon ni|catalog|newyddion|digwyddiadur|gwybodaeth i awduron|i'r wasg|masnach|cysylltwch ni
|Pwyllgor Honno|Gwobrau|Cefnogwch Honno|

CatalogA ddarllensoch chi...?

Clawr | Cover

The Heart Remembers
Margaret Redfern

£8.99

Mwy o wybodaeth


PRYNU'R LLYFR HWN


tel|Ffn 01970 623150

Croeso i Honno!Gwasg annibynnol, gydweithredol a reolir gan fenywod yw Honno; gwasg sydd wedi ymrwymo i ddod â'r ysgrifennu gorau gan fenywod Cymreig i chi.

Sefydlwyd y wasg ym 1986 gan grŵp o wirfoddolwyr penderfynol a oedd yn dymuno ehangu cyfleon i fenywod Cymreig ym myd cyhoeddi, ynghyd â chyflwyno llên menywod Cymreig i gynulleidfa ehangach. Gofynnodd y sylfaenwyr i'r Cymry genfogi'r fenter trwy brynu cyfranddaliadau, ac yn y chwe mis cyntaf prynwyd mwy na 400 cyfranddaliad. Mae Honno yn dal i dderbyn cefnogaeth cannoedd o unigolion sy'n credu yng ngweledigaeth y wasg.

Yn driw i'w gwreiddiau cydweithredol, mae'r wasg yn dal i gyhoeddi gwaith gan fenywod Cymreig yn unig. Nofelau, hunangofiannau a chasgliadau o straeon byrion yn Saesneg yw cyfran helaeth o deitlau Honno bellach, ond mae'r wasg hefyd yn cyhoeddi barddoniaeth, teitlau i blant a phobl ifanc yn y Gymraeg.

Dros y blynyddoedd mae'r wasg a'i theitlau wedi ennill nifer o wobrwyon.

Pwyllgor Honno sy'n llywio'r wasg ac yn gosod ei strategaeth, yn pennu ei rhaglen gyhoeddi, ac yn rheoli'r swyddfa a'r staff. Gwirfoddolwyr yw holl aelodau'r Pwyllgor. Lleolir swyddfa Honno yn nhref glan-y-môr Aberystwyth yng nghanolbarth Cymru.

Mae Honno yn derbyn cymorth ariannol gan Gyngor Llyfrau Cymru.
Mae'ch basged yn wag
dangos basged
Cynnwys y safle hawlfraint © Honno 2006-2010  |  Dyluniwyd y wefan gan mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.