Jump to content
 
Honno Women's Press Logo - 30 years! ?lang=en

menywod gwych, ysgrifennu gwych, llyfrau gwych

|hafan|amdanon ni|catalog|newyddion|digwyddiadur|gwybodaeth i awduron|i'r wasg|masnach|cysylltwch â ni
|Dewis yr Olygydd|Arweinlyfrau ar gyfer Grwpiau Darllen

CatalogA ddarllensoch chi...?

Clawr | Cover

Flint
Margaret Redfern

£6.99

Mwy o wybodaeth


PRYNU'R LLYFR HWN


tel|Ffôn 01970 623150

Catalog

Trefnu yn ôl: Teitl | Awdur | Dyddiad cyhoeddi

Darganfuwyd 132 cofnod.


A Burglary: or Unconscious Influence

   (Amy Dillwyn, ed.Alison Favre)
Heiress Ethel Carton is robbed of her prized jewels. A local collier and poacher is accused. The villain goes unsuspected until he falls for the headstrong yet moral heroine Imogen Rhys.
(Awst 2009) Manylion llawn

£10.99      PRYNU NAWR


A Diamond in the Sky

   (Margaret Pelling)
A touching and compelling story of love and loss from a new Honno voice, set among the dreaming spires of Oxford, rural West Wales and urban North London.
(Awst 2011) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


A Hundred Tiny Threads

   (Judith Barrow)
It takes more than just love to make a marriage... It's 1911 and Winifred Duffy is a determined young woman eager for a life beyond the grocer's shop counter.
(Awst 2017) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


A Time for Silence

   (Thorne Moore)
1933:Gwen's duty to her husband John has a terrible price. Now: Sarah becomes obsessed with restoring her grandparents' ruined farm. Be careful when you look into your family history. You may not like...
(Hydref 2012) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


A View Across the Valley: Short Stories by Women from Wales c. 1850 - 1950

   (Anthology, ed.Jane Aaron)
Storïau gan Allen Raine, Dorothy Edwards, Hilda Vaughan, Brenda Chamberlain, Margiad Evans ac eraill.


( 2002) Manylion llawn

£7.95      PRYNU NAWR


A Welsh Witch

   (Allen Raine, ed.Jane Aaron)
'They say she's a real witch,' says Goronwy Hughes' grandmother, warning him of Catrin Rees, the heroine of A Welsh Witch. The sea-side village of Treswnd has elected Catrin as its scapegoat, shunning...
(Mawrth 2013) Manylion llawn

£10.99      PRYNU NAWR


A Woman's Work is Never Done

   (Elizabeth Andrews, ed.Ursula Masson)
Mae'r gyfrol newydd hon yn dwyn ynghyd am y tro cyntaf erioed hunangofiant ac amryw o ysgrifau gwleidyddol Elizabeth Andrews sy'n dyddio o'r 1920au hyd y 1940au.
( 2006) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


About Elin

   (Jackie Davies)
Mae Elin Pritchard wedi dod adre ar gyfer angladd ei brawd. Mae dod yn ôl yn ennyn pob math o emosiynau, atgofion da a drwg, ei rhai hi ei hunan a rhai'r gymuned y mae wedi ei gadael ar ô...
(Medi 2007) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


All Shall be Well

  
Honno's 25th anniversary anthology, brings together a wonderful and absorbing collection of writing by Welsh women taken from the fiction and non-fiction anthologies published by the press over the la...
(Mai 2012) Manylion llawn

£9.99      PRYNU NAWR


All Shall Be Well - Hardback

  
HonnoÂ's 25th anniversary anthology, brings together a wonderful and absorbing collection of writing by Welsh women taken from the fiction and non-fiction anthologies published by the press over...
(Mai 2012) Manylion llawn

£14.99      PRYNU NAWR


Back Home

   (Bethan Darwin)
Mae Ellie wedi torri ei chalon ac yn troi am adre. Mae gofal a thynerwch Taid Trevor yn help mawr - fel y mae presenoldeb y golygus Gabriel, ond yna mae ymwelydd yn troi byd Trevor oddi ar ei echel.(Mawrth 2009) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Beguiling Miss Bennet

  
The third volume of short stories shortlisted for the Chawton House Library Short Story Award. It tells the tales that continued behind the scenes, at Pemberly, Mansfield Park and elsewhere.
(Awst 2015) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Bells

   (Jo Verity)
Pan fydd Jac yn gwisgo'i glychau Morys-ddawnsio mae'n cael modd i fyw, a'i hoffter o Non yn dwysau. Ond a fydd Fay, ei wraig, hefyd yn cael ei themtio i fod yn anffyddlon?
(Mai 2007) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Betsy Cadwaladyr: A Balaclava Nurse

   (Jane Williams (Ysgafell))
An Autobiography of Elizabeth Davis. Betsy's story is a unique record – the authentic voice of an early nineteenth century Welsh working woman recalling the events and experiences of an action-packed...
(Ionawr 2015) Manylion llawn

£11.99      PRYNU NAWR


Betsy Cadwaldyr Funding Appeal

  
Brave, adventurous, and totally unique - help bring Betsy Cadwaladyr's life story back into print, with new information!
(Mawrth 2014) Manylion llawn

£10.00      PRYNU NAWR


Big Cats and Kitten Heels

   (Claire Peate)
Mae Rachel - sy'n dioddef o Argyfwng Bywyd Diflas - yn mynd i ffwrdd am benwythnos llawn cyffro gyda chriw o fenywod, Ond mae 'cath fawr' yn prowlan o gwmpas y lle a dim ond Cymro golygus mewn welingt...
(Gorffennaf 2007) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Cerddi Jane Ellis

   (Jane Ellis, ed.Rhiannon Ifans)
Hon yw'r gyfrol brintiedig gyntaf yn y Gymraeg gan ferch ac mae emyn adnabyddus Jane Ellis, 'O deued pob Cristion', yn un o hoff garolau Nadolig y Cymry.
(Awst 2010) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Changing Patterns

   (Judith Barrow)
The war is over but Mary still has to keep her relationship with Peter, a German ex-POW, secret. Sister Ellen & best friend Jean expect Mary to fix their troubles too. A vivid story of austerity B...
(Mai 2013) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Changing Times: A different world - women's stories of the 50s and 60s

  
Life in the 50s and 60s still meant segregation and inequality for many women, but it also brought rock-n-roll, rising hemlines and the first signs of female emancipation since the vote.
(Ionawr 2010) Manylion llawn

£11.99      PRYNU NAWR


Chocolate Mousse and Two Spoons

   (Lorraine Jenkin)
Mae Lettie Howells wedi colli ei chyfle – mewn cariad, mewn gyrfa, mewn bywyd, neu felly y mae hi'n ei gredu. Stori dyner a digri' am beryglon dechrau canlyn i ferched fflyrtiog dros eu deg ar hugain...
(Ebrill 2008) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Cold Enough to Freeze Cows

   (Lorraine Jenkin)
Roedd Iestyn a Menna yn ffrindiau ysgol, ond nid yw'r llwybr cariad yn un esmwyth iawn. Mae John 'Sandwich' Brechan yn dipyn o foi gyda'r merched, ond mae'n newid ei ffyrdd pan mae galw am ei gymorth....
(Gorffennaf 2010) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Coming up Roses

   (Anthology, ed.Caroline Oakley)
Straeon ar gyfer y rhai â bysedd gwyrdd. O enedigaeth hyd farwolaeth, ac arswyd i ddoniolwch, dyma gasgliad o straeon byrion ar gyfer garddwyr ym mhob man.
(Ionawr 2008) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Crumbling Pageant

   (Elisabeth Inglis-Jones, ed.Sally Roberts Jones)
Catherine Jones is obsessed with the decaying Morfa mansion. She dreams of restoring it to its original glory, and in pursuit of her dream neglects everything else, even her own children.
(Medi 2015) Manylion llawn

£11.99      PRYNU NAWR


Cut on the Bias: Stories about women and the clothes they wear

   (Anthology, ed.Stephanie Tillotson)
An anthology of fictional short stories that explores the intensely personal relationships women have with what they wear.
(Ionawr 2010) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Dancing with Mr. Darcy: Stories inspired by Jane Austen and Chawton House

  
An anthology of the winning entries in the Jane Austen Short Story Award 2009, which celebrates the bicentenary of Jane AustenÂ's arrival in the village of Chawton, where she spent most of her l...
(Hydref 2009) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Dear Mummy, Welcome

   (Bethany Hallett)
Poignant, honest and intimate, Dear Mummy, Welcome is the true story of one woman's fight against the odds, and a little girl's
journey to find a mother.
(Tachwedd 2011) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Death Studies

   (Lindsay Ashford)
Trydydd teitl yng nghyfres dditectif Megan Rhys. Mae corff yn cael ei ddarganfod - mewn cyflwr rhyfeddol o dda - yn y gors tu cefn i'r maes golff.
( 2006) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Dragonchild

   (Anne Lewis)
Mae rhywbeth o'i le ar y lledrith. Mae rhywbeth yn bwydo arno. Mae eu byd cyfan yn y fantol...Y drydedd yng nghyfres wobrwyedig Bwgan Wood.
( 2003) Manylion llawn

£3.95      PRYNU NAWR


Dringo'r Andes

   (Eluned Morgan, ed.Ceridwen Lloyd-Morgan, Kathryn Hughes)
Llyfrau taith creadigol yw Dringo'r Andes (1904) a Gwymon y Môr (1909), y naill yn croniclo ei thaith ar gefn ceffyl i'r Andes, a'r llall yn trafod mordaith o ...
( 2001) Manylion llawn

£5.95      PRYNU NAWR


Eating Blackbirds

   (Lorraine Jenkin)
Godfrey is about to put years of careful saving to good use.Georgia needs a bolthole for the new baby. Mansel is on the brink of his dream relationship.And the bottom is falling out of Audrey's world....
(Gorffennaf 2009) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Eden's Garden

   (Juliet Greenwood)
Weithiau dianc, bryd arall dychwelyd adre: dwy wraig, a chanrif yn eu gwahanu, yn ymdrechu gyda chariad, dyletswydd teuluol, cyfrinachau dwys ac uchelgais greadigol.
(Mawrth 2012) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Eunice Fleet

   (Lily Tobias, ed.Jasmine Donahaye)
Wedi ei gyhoeddi gyntaf yn 1933, stori ingol yw hon am driniaeth gwrthwynebwyr cydwybodol adeg y Rhyfel Byd Cyntaf.
( 2004) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Even the Rain is Different

   (Anthology, ed.Gwyneth Tyson Roberts)
Mae'r casgliad hynod ddiddorol yma'n pontio 150 o brofiadau menywod o Gymru a fu'n byw mewn gwledydd tramor. O Dde Ewrop i Dde America, o Rwsia i Awstralia, Dwyrain Affrica i Tsieina, cynrychiolir pob...
(Mawrth 2005) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Everything in the Garden

   (Jo Verity)
Mae grŵp o gyplau yn eu pumdegau'n gwerthu eu cartrefi yn y ddinas i brynu tŷfferm mawr yng Ngororau Cymru.
(Mai 2005) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Facing into the West Wind

   (Lara Clough)
Hwyrach fod Jason ar goll ac yn gwbl amddifad, ond mae ganddo ddawn. Mae ganddo'r math o wyneb sy'n cymell pobl i gyffesu wrtho ac yn sgil y cyffesiadau hynny daw newid byd ...
(Hydref 2006) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Falling

   (Debbie Moon)
Drama gyffrous seibir-pync yw hon am gymeriad sy'n teithio trwy amser mewn ymgais i atal cael ei llofruddio. Bydd y nofel afaelgar yma wedi ei gosod yn y dyfodol agos yn apelio at y rhai sy'n hoff o f...
( 2003) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Flights of Angels

   (M. Stanford-Smith)
The final installment of the exciting Nicholas Talbot adventures! Nick is married to Rosalyne and are riding hard for Scotland to avoid the trouble brewing at Court...
(Mehefin 2012) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Flint

   (Margaret Redfern)
Mae teyrngarwch yn beth rhyfedd - weithiau mae'n dewach na gwaed. Mae teyrngarwch Wil a'i frawd mud Ned i'w gilydd dan bwysau pan gânt orchymyn i weithio ar adeiladu castell diweddaraf Edward 1 ...
(Mehefin 2009) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Freshers

   (Joanna Davies)
Sex, drugs and rock'n'roll amidst the ivory towers in the early 90s…what it's like to leave home and find a whole new world waiting, one that is frequently unkind to the unwary and inexperienced.
(Mawrth 2010) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Frozen

   (Lindsay Ashford)
Yn dilyn llofruddiaeth dwy butain ifanc yn y strydoedd bydd y gaeaf yma'n oerach nag erioed. Y gyntaf yng nghyfres nofelau ditectif Megan Rhys.
(Tachwedd 2003) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Getting a Life

   (Catherine Merriman)
Potensial orgasmig bronnol, atomau a moleciwlau, mynd ar drywydd prydferthwch, y gwir am gelfyddyd?
( 2001) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Ghostbird

   (Carol Lovekin)
Nobody will talk about Cadi's father & sister. But Cadi is determined to find out the truth.In a world of hauntings & magic, as she starts to search,the secrets & the ghosts begin to wake.
(Mawrth 2016) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Girl in Profile

   (Zillah Bethell)
Three voices, three loves, three lives, in Paris and Wales - before children, with children, after the children have gone. At times as subtle and luminous as a Gwen John painting, at others it is ...
(Ebrill 2016) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Girl on the Edge

   (Rachel V Knox)
Sut yn union y bu farw ei mam a beth fu Leila'n dyst iddo ar y clogwyn, os unrhyw beth? Dirgelwch seicolegol cymhellgar wedi ei osod yn rhostir gogledd Cymru.

(Mai 2006) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Gladys of Harlech

   (L.M.Spooner, ed.Rita Singer)
Gladys of Harlech was first published anonymously in 1858. The novel is set during the Wars of the Roses in the mid-15th century and tells the story of Gladys, granddaughter of the last Welsh keeper o...
(Chwefror 2017) Manylion llawn

£14.99      PRYNU NAWR


Guerrillas in our Midst

   (Claire Peate)
Edda gets the terrible news that best-friend Beth is deserting her for family life but a final wine-fuelled night sees her joining secret group the Brockley Spades & life gets a lot more excitingÂ...
(Chwefror 2011) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Headhunters

   (Claire Peate)
Mae Kate, newyddiadurwraig ifanc frwdfrydig, a'r Deon newydd, Archie - sy'n fwy Converse All Stars na sandalau-a-sanau - yn ffeindio'u hunain yn dod at ei gilydd i ddatrys dirgelwch diflaniad y pengl...
(Mawrth 2009) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Hector's Talent for Miracles

   (Kitty Harri)
Mae ymdrechion Mary i ddod o hyd i'w thadcu coll yn ei dwyn o syrjeri ddiflas milfeddyg yng Nghaerdydd i wres a nwyd Sbaen – i ddatguddio cyfrinachau ei theulu hi ei hunan, a chyfrinachau chwilfrydig...
(Chwefror 2007) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Here are Lovers

   (Hilda Vaughan, ed.Diana Wallace)
Romance blooms between Laetitia, the beautiful bookish daughter of the local Squire, and Gronwy, son of a tenant farmer, who longs to be a scholar. But Gronwy and Laetitia are trapped by circumstance....
(Medi 2012) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Here We Stand

  
A fascinating and unique anthology about contemporary women campaigners and how they were changed by the process of changing the world.
(Mehefin 2014) Manylion llawn

£10.99      PRYNU NAWR


Iancs, Conshis a Spam

   (Anthology, ed.Leigh Verrill-Rhys)
Atgofion Menywod o'r Ail Ryfel Byd.
( 2002) Manylion llawn

£9.99      PRYNU NAWR


In a Foreign Country

   (Hilary Shepherd)
Anne is in Ghana for the first time - her father has been working up country since she was a small child and they no longer really know each other. Then a terrible accident changes everything...
(Mawrth 2014) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


In Her Element

  
Yn y gyfrol hon mae 20 o awduron o bob rhan o Gymru yn disgrifio'u cwlwm personol gyda'r tirwedd sydd wedi chwarae rhan allweddol yn yr hyn sy'n diffinio eu bywydau, gwrthrychau eu serch, hapusrwydd, ...
(Mehefin 2008) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Inshallah

   (Alys Einion)
With twin boys only months old, Amanda arrives in Saudi Arabia to live with her husband Mohammed. Her new life is strange and confusing...
(Gorffennaf 2014) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Iron and Gold

   (Hilda Vaughan)
Ailadroddiad medrus o'r chwedl werin fwyaf adnabyddus yng Nghymru am briodferch o dylwyth teg, 'Morwyn Llyn y Fan Fach.'


( 2002) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Jane Austen 3 for 2

  
The perfect gift for the Jane Austen Fan in your life - an intriguing novel that delves into the private lives of the Austen family, and two wonderful anthologies of the winning entries to the Jane A...
(Tachwedd 2011) Manylion llawn

£18.00      PRYNU NAWR


Jill

   (Amy Dillwyn, ed.Kirsti Bohata)
Jill is an unconventional heroine - a lady who disguises herself as a maid and runs away to London. Life above and below stairs is portrayed with irreverent wit in this fast-paced story. But at the ...
(Medi 2013) Manylion llawn

£10.99      PRYNU NAWR


Laughing not Laughing

   (Anthology, ed.Catherine Merriman)
Dyma gasgliad unigryw o ysgrifennu hunangofiannol oddi wrth 26 awdur yn son am eu profiadau rhywiol - '..illuminating and poignant..these accounts lift the lid on what Welsh women really think about s...
( 2004) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Left and Leaving

   (Jo Verity)
Gil and Vivien have nothing in common but London and proximity, and responsibilities they don't want, but out of tragedy something unexpected grows.
(Ionawr 2014) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Light Switches are my Kryptonite

   (Crystal Jeans)
Sylvester is a frightened, brave, compassionate young man with an OCD problem. He spends a lot of time in his room, muttering his mantras and gluing glitter to the light switches. Join him, his fragil...
(Ebrill 2017) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Living in the Shadows

   (Judith Barrow)
There are secrets dating back to the war that still haunt the family... Sequel to the acclaimed WWII sagas Changing Patterns and Pattern of Shadows.
(Gorffennaf 2015) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Llon a Lleddf a StorÏau Eraill

   (Sara Maria Saunders (S.M.S., ed.Rosanne Reeves), ed.Rosanne Reeves)
Detholiad o storÏau bywiog am gymeriadau gwreiddiol a hoffus cefn gwlad Cymru yn oes aur Anghydffurfiaeth gan awdur benywaidd hynod boblogaiddyn ei dydd sy'n haeddu ail-gyflwyniad i ddarllenwyr c...
(Awst 2012) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Losing Timo

   (Linda Baxter)
Yn yr hanes ingol yma am lofruddiaeth ddireswm ei hunig fab, mae Linda Baxter, mam Timo'n dweud ei stori am yr hyn a ddigwyddodd yn dilyn noson erchyll marwolaeth ei mab.
( 2004) Manylion llawn

£5.99      PRYNU NAWR


Mae'r Galon wrth y Llyw

   (Kate Bosse-Griffiths, ed.Rosanne Reeves; Heini Gruffudd )
Dilynwn brofiadau nwydus a dirdynnol, chwareus a chwerw wrth i Doris ac Arthur a Siân geisio ymdopi â'r penderfyniadau dyrys sy'n rhaid eu gwneud, er gwell neu er gwaeth, ac ...
(Awst 2016) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


More Than Just a Hairdresser

   (Nia Pritchard)
Mae Shirley, a'i busnes trin gwallt symudol, a'i ffrind Oli'n defnyddio'u hoffer trin gwallt i ddilyn symudiadau gwr un o'u cleientiaid a ddrwgdybir o fod yn ferchetwr. Llyfr twymgalon sy'n codi calo...
(Tachwedd 2007) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


More Than Just a Wedding

   (Nia Pritchard)
It's not just her wedding that Shirley's got to organise. There's Oli's adoption of a demanding dog, tracking down of errant husbands, and a hen weekend with the factory girls to be squeezed in.
(Tachwedd 2009) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Motherlove

   (Thorne Moore)
One mother's need is another's nightmare... A gripping psychological thriller from the author of A Time for Silence.
(Chwefror 2015) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Mr Perfect

   (Joanna Davies)
Mari is looking for Mr Perfect, but is starting to worry that her ideal man doesn't exist. On the other side of the city, Owen is looking for love on his terms. Owen and Mari's paths keep crossing but...
(Medi 2013) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


My Cheating Heart

   (Anthology, ed.Kitty Sewell)
Does dim byd nad yw'n hysbys i'r galon ddynol ond mae llawer sy'n waharddedig a digon yn guddiedig hefyd. Casgliad o 25 stori storïau byrion gwreiddiol am gynllwynio, anffyddlondeb a brad.
...
(Hydref 2005) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


My Heart on My Sleeve

  
Loves lost, loves regained and loves that hide themselves away... fourteen stories, new and rediscovered, from the best of Welsh women's writing.
(Ionawr 2013) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


My Mother's House

   (Lily Tobias)
First novel from the acclaimed author of EUNICE FLEET – a poignant story of belonging, nationhood and identity set in Wales, England and Palestine
(Mawrth 2015) Manylion llawn

£12.99      PRYNU NAWR


Not Funny Not Clever

   (Jo Verity)
Two middle-aged women, one handsome tv star and three teenagers: Elizabeth was hoping for a week of wine and chat, Diane for help with her dilemma and Jordan certainly wasn't planning to spend a week...
(Mawrth 2011) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Not Thomas

   (Sara Gethin)
Tomos is 5 and lives with his mother. He longs to return to the place he thinks of as home. His mum has said not to answer the door to the men, so behind his chair Tomos waits, small and quiet.
(Mehefin 2017) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Of Sons and Stars

   (Catherine Merriman)
Beicwyr yn cael parti mewn tafarn anghysbell ar y mynydd; Sais yn chwilio am fwstard mewn pentre tawel Cymreig; gwraig tŷ â'i bywyd yn sydyn yn troi'n rhyfedd iawn... ail gasgliad Catherine...
( 1997) Manylion llawn

£5.95      PRYNU NAWR


Pattern of Shadows

   (Judith Barrow)
Mary is a nurse at a Lancashire prison camp for German POWs. Work is difficult but fulfilling, home just difficult. The only light on her horizon is a friendship with one of the German doctors.
(Mai 2010) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Pererinion a Storïau Hen Ferch

   (Jane Ann Jones, ed.Cathryn A. Charnell-White)
Ysgrifennai Louie Myfanwy Davies (1908–68) o dan y ffugenw Jane Ann Jones am ei bod yn trafod themâu mor feiddgar a phersonol. Nofela hunangofiannol chwerwfelys ynghylch perthynas merch ifanc &...
(Hydref 2008) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Persons Living or Dead

   (Nia Williams)
Wrth gloddio mewn hen ardd anghyfannedd, darganfu Jayne a Gill bod ganddynt lawer mwy yn gyffredin na gŵr crwydrol a mab, Stori angerddol am gariad a cholled.Cyrhaeddodd Restr Hir Llyfr y...
(Medi 2005) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Plant y Gorthrwm

   (Gwyneth Vaughan, ed.Cathryn Charnell-White)
Stori genedlaetholgar, wleidyddol yw Plant y Gorthrwm (1908) am yr effeithiau trychinebus ar gymuned fechan yng nghefn gwlad gogledd Cymru yn sgil Etholiad Cyffredinol 1868.
(Awst 2014) Manylion llawn

£10.99      PRYNU NAWR


Remember No More

   (Jan Newton)
Newly promoted DS Julie Kite and her husband have left urban Manchester for a new start in tranquil mid-Wales. But on her first day she is thrust into the centre of a murder investigation.
(Mawrth 2017) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Safe World Gone

   (Anthology, ed.Patricia Duncker; Janet Thomas)
Yn y 28 stori yma, weithiau'n ddoniol, weithiau'n deimladwy a brawychus, mae awduron benywaidd Cymru'n archwilio trobwyntiau sy'n medru newid bywyd menyw am byth.
(Ionawr 2007) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Salt Blue

   (Gillian Morgan)
Twenty-year old Stella's quietly conservative life is diagnosed as in need of a major change by her glamorous friend. 'Salt Blue' is Stella's journey from seaside Wales to upstate New York, from child...
(Ebrill 2010) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Sea of Troubles

   (M. Stanford-Smith)
Nicholas is heartbroken–his home burned down and the love of his life married to another. In this second adventure he looks for more than transient thrills but his ability to find trouble is unerring...
(Mehefin 2011) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Silly Mothers

   (Catherine Merriman)
Yn ei chasgliad cyntaf o storiau byrion mae'r awdur yn archwilio'r ffantasïau, y dyheadau a'r hunan-dwyll sy'n lliwio'n bywyd bob dydd.
( 1997) Manylion llawn

£4.95      PRYNU NAWR


Sioned

   (Winnie Parry, ed.Ceridwen Lloyd-Morgan, Kathryn Hughes)
Mae Sioned (1906),'perl o nofel' yn ôl Jane Edwards, yn adrodd anturiaethau merch ifanc, ddireidus yng nghanol cymdeithas Angyhydffurfiol ac amaethyddol Sir Gaernarfon y bedware...
( 2003) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Small Scale Tour

   (Caroline Ross)
Ham is a resting actor, but his eccentric Afghan employer is proving fertile ground for his latest tv script. Lust, love and death all in one life-changing season for Newcastle's Kicking Theatre Compa...
(Hydref 2013) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Snow Sisters

   (Carol Lovekin)
Two sisters, their grandmother's old house and Angharad... the girl who cannot leave. "Lyrical, evocative and crafted with magic, Carol Lovekin's writing is utterly enchanting" Amanda Jennin...
(Medi 2017) Manylion llawn

£8.99     Dim wedi'i gyhoeddi eto


Someone Else’s Conflict

   (Alison Layland)
Jay is haunted by the ghosts of war who threaten his life and his love. A compelling narrative of trust and betrayal, love, duty and honour from a talented debut novelist.
(Tachwedd 2014) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Something Must be Done

   (Dora Beale Polk)
Stori bwerus am dlodi, anobaith a hiwmor de Cymru yn y 1930au, yn cael ei hadrodd mewn dull ysgafn a chynnes nid anhebyg i gomediau Ealing.
( 2003) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Strange Blood

   (Lindsay Ashford)
Mae menywod yn marw gyda phentagramau wedi'u cerfio ar eu hwynebau. Defod satanaidd neu dwyll cyfrwys? Ail deitl yng nghyfres nofelau ditectif cyffrous Megan Rhys. Ar y rhestr fer ar gyfer The...
(Ebrill 2005) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


Strange Days Indeed

   (Anthology, ed.Lindsay Ashford; Rebecca Tope)
Doniol, brawychus ac addfwyn, mae hwn yn gasgliad unigryw o ysgrifennu hunangofiannol gan fenywod o Gymru am y profiad o fod yn fam.

(Mawrth 2007) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Stranger Within The Gates: A collection of short stories

   (Bertha Thomas, ed.Kirsti Bohata)
Dyma gasgliad o straeon byrion ffraeth sylwgar a gyhoeddwyd gyntaf yn 1912.
(Mawrth 2008) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Strike for a Kingdom

   (Menna Gallie, ed.Angela V. John)
The secrets and tensions of a close-knit mining community are exposed in this 'outstanding detective story', set at the time of the miners' strike in 1926, originally reprinted by Honno in 2003, now i...
(Mawrth 2011) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Struggle or Starve: Stories of everyday heroism between the wars

  
A vivid recreation of the lives of working class women during this difficult time of depression, dislocation and dramatic industrial and political struggle.
(Hydref 2009) Manylion llawn

£9.99      PRYNU NAWR


Sweets From Morocco

   (Jo Verity)
Mae rhaid i Gordon fynd... Mae Tessa a Lewis yn penderfynu fod rhaid gwneud rhywbeth pan mae geni 'r babi newydd Gordon yn bygwth eu plentyndod perffaith. Stori chwerw-felys am gariad a chystadleuaeth...
(Ionawr 2009) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


Telyn Egryn

   (Elen Egryn (Elin Evans, ed.Ceridwen Lloyd-Morgan, Kathryn Hughes), ed.Ceridwen Lloyd-Morgan, Kathryn Hughes)
Telyn Egryn (1850) yw'r gyfrol gyntaf a gyhoeddwyd yng nghyfres Clasuron Honno. Mae barddoniaeth Elen Egryn, sef Elin neu Elinor Evans (g. 1807) o Lanegryn, Merionnyd...
( 1998) Manylion llawn

£5.95      PRYNU NAWR


The Captain's Wife

   (Eiluned Lewis, ed.Katie Gramich)
Mae Lettice Peters wedi teithio'r byd ar longau ei gŵr, ond yn awr mae hi wedi setlo gyda'i phlant yn nhref fach yr Eglwys Gadeiriol 'St Idris' yn sir Benfro.

(Medi 2008) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Colours of Corruption

   (Jacqueline Jacques)
As this gripping thriller uncoils, Jacqueline Jacques paints an intricate, vibrant picture of the layers of Victorian London, where the poor are commodities, criminals have nothing to lose and the ric...
(Ionawr 2013) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Floristry Commission

   (Claire Peate)
Mae Ros yn darganfod bod ystryw blodeuog yn ffynnu yn nhref farchnad dawel Kings Newton - dyma ruthr twymgalon drwy fywyd pentrefol yn null Erica James.
(Chwefror 2006) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


The Great Lie: A Nicholas Talbot Adventure

   (M. Stanford-Smith)
Nick runs away from the clutches of a tyrannical guardian with a troupe of travelling players. They bring him to London – a hotbed of political and sexual intrigue, where he must find a way to surviv...
(Mehefin 2010) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Greatest Need

   (Jasmine Donahaye)
The first full biography of Lily Tobias (1887-1984) a Jewish writer from Wales: a courageous, idealistic woman who wrote compellingly about Jewish life and experience in the 20th century.
(Mawrth 2015) Manylion llawn

£10.99      PRYNU NAWR


The Heart Remembers

   (Margaret Redfern)
Venice, Ypres, Wales – an incredible adventure
across 14th century Europe. A thrilling picaresque adventure in storytelling from the author of Flint and The Storyteller's Granddau...
(Hydref 2015) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The House With Old Furniture

   (Helen Lewis)
Evie thinks she has left the dead behind: The ghosts of a century's worth of secrets and betrayals are coming home to Pengarrow...
(Gorffennaf 2017) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Illusion of Innocence

   (Jacqueline Jacques)
Three people on a crowded train, brought there by the same crime. From the author of The Colours of Corruption, also in the Archie Price series.
(Tachwedd 2015) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Killer Inside

   (Lindsay Ashford, ed.Caroline Oakley)
Pan fydd y rheibus yn troi yn ysglyfaeth, does dim lloches iddyn nhw hyd yn oed y tu ôl i ddrysau'r gell. Y bedwaredd nofel ias a chyffro yng nghyfres Megan Rhys.
(Chwefror 2008) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


The Lindsay Ashford Series

   (Lindsay Ashford)
CRIME SPECIAL: 4 for 3 SPECIAL OFFER! Buy all four great titles in Lindsay Ashford's acclaimed Megan Rhys crime thriller series at a superb offer price.
( 2008) Manylion llawn

£20.97      PRYNU NAWR


The Mysterious Death of Miss Austen

   (Lindsay Ashford)
No-one has ever been able to provide a satisfactory explanation for the tragically early death of Jane Austen. A shocking new possibility emerges in this intriguing novel...

(Hydref 2011) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Pier Glass

   (Nia Williams)
Nofel gyntaf gymhellgar sy'n cyd-gysylltu bywydau ar draws pum canrif mewn plot o ddimensiynau epig.
( 2001) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


The Rebecca Rioter

   (Amy Dillwyn, ed.Katie Gramich)
Stori Evan Williams, dyn ifanc dosbarth gweithiol, sy'n brwydro yn erbyn anghyfiawnder ac anghyfartaledd cymdeithasol y byd y mae'n byw ynddo.
( 2004) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Scary Monster Clean-up Gang

   (Anne Lewis)
Olynydd i Who's Afraid of the Bwgan-Wood (enillydd gwobr Tir na n-Og yr Academi Gymreig am Ffuglen i Blant 1996).
( 1999) Manylion llawn

£3.95      PRYNU NAWR


The Seasoning

   (Manon Steffan Ros)
Peggy is eighty and the family are having a birthday party. Her sonÂ's gift of a beautifully crafted notebook comes with a request...
(Mai 2015) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Sky over Wales

   (Siân James)
Mae Siân James, awdur adnabyddus gwobrwyedig, yn cynnig cip hyfryd o ddyddiau ei phlentyndod yn Sir Aberteifi, ynghyd â darluniau godidog gan Pat Gregory.
( 1997) Manylion llawn

£5.95      PRYNU NAWR


The Small Mine

   (Menna Gallie, ed.Jane Aaron)
A Valley community, in particular its women, struggle to come to terms with the tragic death of a young collier. Originally republished by Honno in 2003 and now in a new edition with an updated introd...
(Medi 2010) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Soldier and The Gentlewoman

   (Hilda Vaughan)
It is the end of the First World War and the men are returning home. Gwenllian cannot share in the joy at their return, however. Industrious, intelligent and determined, for her, peacetime means the e...
(Medi 2014) Manylion llawn

£10.99      PRYNU NAWR


The Storyteller’s Granddaughter

   (Margaret Redfern)
Anatolia, 1336, one girl and her horse set out on an epic journey to Europe in search of a myth.
(Awst 2014) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Unravelling

   (Thorne Moore)
When they were ten everybody wanted to be SerenaÂ's friend, and in her inner circle. But doing so meant proving your worth, with consequences itÂ's not nice to think about – even 3...
(Gorffennaf 2016) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Vegetarian Tigers Of Paradise

   (Crystal Jeans)
A heart-warming, occasionally scabrous insight into growing up wild in the 1990s when your family didn't quite fit in - a wise and witty debut from a talented and unusual voice.
(Mai 2016) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Very Salt of Life: Welsh Women’s Political Writings from Chartism to Suffrage

  
Hanes bywiog brwydrau gwleidyddol amrywiol merched yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif yng Nghymru, yn eu geiriau eu hunain.
(Hydref 2007) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The War Before Mine

   (Caroline Ross)
Mae carwriaeth fer adeg rhyfel yn gadael Rosie yn feichiog ac yn dorcalonnus, heb newyddion am Philip a aeth ffwrdd ar gyrch cyfrinachol i geisio stopio ymosodiad y Natsïaid ar Brydain.

(Hydref 2008) Manylion llawn

£6.99      PRYNU NAWR


The White Camellia

   (Juliet Greenwood)
Bea is expected to marry her wealthy cousin to rescue her family fortune. A visit to the White Camellia tearoom finds her drawn into the suffrage campaign - will following her heart mean betraying her...
(Medi 2016) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Wish Dog

  
The Wish Dog and Other Stories takes you into the realm
of the unknown, the ghostly and the gothic, in a colourful kaleidoscope of half-glimpsed shades.
(Medi 2014) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


The Wooden Doctor

   (Margiad Evans, ed.Sue Asbee)
Wedi ei chyhoeddi gyntaf yn 19333, mae hon yn stori afaelgar am adolesent ag obsesiwn, ei thad alcoholig a chlefyd rhyfedd ymddangosiadol anwelladwy.
(Chwefror 2005) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Thicker Than Water

   (Bethan Darwin)
Warm, witty novel in contemporary Cardiff and 1920s Canada from the author of Back Home.
(Awst 2016) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Travels with a Duchess

   (Menna Gallie, ed.Angela V. John)
Just how much trouble can a Welsh Shirley Valentine get into on a foreign holiday? Deliciously funny, acerbic and honest. First published in 1968, originally reprinted by Honno in 1996, now in a new e...
(Mawrth 2011) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Two Times Twenty

   (Bethan Darwin)
Love is never perfect… Two entwined stories – Anna as a girl, discovering the pleasures and pain of first love, and Anna on the verge of middle-age trying to find a happy compromise between romance ...
(Hydref 2010) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Walking to Greenham: How the Peace Camp Began and the Cold War Ended

   (Ann Pettitt)
Hanes unigryw o lygad y ffynnon gan gychwynnydd yr orymdaith,i nodi pumed penblwydd ar hugain y digwyddiad hwnnw.
(Awst 2006) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


We That are Left

   (Juliet Greenwood)
Elin lives a luxurious but lonely life at Hiram Hall. Her husband Hugo loves her but he has never recovered from the Boer War. Now another war threatens to destroy everything she knows.
(Chwefror 2014) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Welsh Women's Poetry 1460-2001

   (Anthology, ed.Katie Gramich, Catherine Brennan)
Y gyfrol arloesol hon ywÂÂÂ'r antholeg ddwyieithog gyntaf o farddoniaeth gan fenywod Cymru.
( 2003) Manylion llawn

£14.99      PRYNU NAWR


Who's Afraid of the Bwgan Wood?

   (Anne Lewis)
Nofel i blant 7-11 oed. Enillydd Gwobr Tir na n-Og Cyngor Llyfrau Cymru. Enillyd Gwobr Honno/Yr Academi Gymreig am Ffuglen i Blant.
( 2004) Manylion llawn

£4.95      PRYNU NAWR


Winter Sonata

   (Dorothy Edwards, ed.Claire Flay)
Young clerk Arnold Nettle arrives in a small village as summer fades. Repulsed by his crude working-class landlady he becomes enamoured of the respectable Neran family, who have their own difficulties...
(Medi 2011) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Wooing Mr Wickham

  
The winning stories from the Short Story Competition inspired by Jane Austen and Chawton House Library. Judged and introduced by award winning novelist Michele Roberts.
(Tachwedd 2011) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Written in Blood

  
Mae casgliad straeon byrion diweddaraf Honno yn arddangos ystod eang o syniadau dychmygus am beth yw stori dditectif.
(Chwefror 2009) Manylion llawn

£7.99      PRYNU NAWR


You're Welcome to Ulster

   (Menna Gallie, ed.Angela V John; Claire Connolly)
Threatened by breast cancer, Welsh-born Sarah Thomas seeks a 'last' holiday in Ulster with two close Catholic friends, the Moores, and a former lover, a Protestant left-wing journalist.
(Medi 2010) Manylion llawn

£8.99      PRYNU NAWR


Mae'ch basged yn wag
dangos basged
Cynnwys y safle hawlfraint © Honno 2006-2010  |  Dyluniwyd y wefan gan mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.