Jump to content
 
Honno Women's Press Logo - 30 years! ?lang=en

menywod gwych, ysgrifennu gwych, llyfrau gwych

|hafan|amdanon ni|catalog|newyddion|digwyddiadur|gwybodaeth i awduron|i'r wasg|masnach|cysylltwch ni

CatalogA ddarllensoch chi...?

Clawr | Cover

Strange Blood
Lindsay Ashford

£6.99

Mwy o wybodaeth


PRYNU'R LLYFR HWN


tel|Ffn 01970 623150

Cyhoeddiadau am Allan o brintTrefnu yn ôl: Teitl | Awdur | Dyddiad cyhoeddi

Darganfuwyd 47 cofnod.


  

( ) Manylion llawn

£0.00     


Animated Baggage

   (Hilary Shepherd)
Mae Zahara, sydd ag un rhiant o'r Swdan a'r llall o Gymru, yn ymdrechu'n galed gyda'i chenedligrwydd cymysg. Ymdrech yw un Bee hefyd i fagu teulu o bedwar o blant ar ddwy gyfandir, gan rannu ei hamser...
(Chwefror 2012) Manylion llawn

£8.99     Allan o brint


Ar fy Myw

   (Anthology, ed.Manon Rhys)
Hwyl a helynt, gorfoledd a galar menywod o bob oed ac o bob cwr o Gymru. Pum ysgrif fuddugol cystadleuaeth a thameidiau blasus eraill: am hipis Llandeilo, am genhadu ym Madagascar, am fywydau - cyfa...
( 1989) Manylion llawn

£4.50     Allan o brint


Betsy Cadwaladyr: A Balaclava Nurse - An Autobiography of Elizabeth Davis

   (Elizabeth Davis; Betsy Cadwaladyr, ed.Jane Williams (Ysgafell))
Adargraffiad o stori ryfeddol Elizabeth Davis yw'r hunangofiant yma - Cymraes o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg – nyrs a aeth i Balaclava ac sy'n fwy adnabyddus i ni fel Betsy Cadwaladr.
(Chwefror 1987) Manylion llawn

£8.99     Allan o brint


Buwch ar y Lein

   (Hafina Clwyd)
Ceir yma ddetholiad o ddyddiaduron hwyliog Hafina Clwyd o'r cyfnod a dreuliodd rhwng 1957 a 1964 yn gweithio i Bwyllgor Addysg Llundain; sef cipolwg ar amryfal weddau bywyd byrlymus C...
( 1987) Manylion llawn

£3.95     Allan o brint


Catwomen from Hell

   (Anthology, ed.Janet Thomas)
I rai mae drygioni'n bleser, i rai mae'n bŵer, ac i rai mae'n angenrheidiol er mwyn goroesi. Storiau byrion cyfoes o Gymru.

( 2000) Manylion llawn

£7.99     Allan o brint


Changing Times - Welsh Women Writing on the 1950s and 1960s

   (Anthology, ed.Deirdre Beddoe)
Cyffrous, doniol, dewr ac ar adegau'n ysgytwol, mae'r antholeg ddisglair hon yn casglu at ei gilydd brofiadau dros ddeugain o awduron benywaidd.
( 2003) Manylion llawn

£9.99     Allan o brint


Children of Rebecca

   (Vivien A Bailey)
Wedi ei gosod yng nghefndir gerwin Terfysgoedd Rebecca a gwrthryfel y Siartwyr, mae Children of Rebecca'n olrhain taith hir Bethan a Siôn trwy wahaniad, terfysg gwleidyddol a thlodi affwysol tua...
( 1995) Manylion llawn

£6.95     Allan o brint


Clare and Effie

   (Merryn Williams)
Ar ôl symud i fyw i hen dŷ mawr ei hen nain yn Abertawe, mae Clare, yr artist ifanc, yn datgelu cyfrinach, sy'n arwain at ddyfodol newydd llawn o bosibiliadau.
( 1996) Manylion llawn

£3.95     Allan o brint


Dancing in Circles

   (Julia Hawkes-Moore)
Caiff hud cylch cerrig hynafol ei ddatgloi ym mhentref tawel Glasmaen.( 1995) Manylion llawn

£6.95     Allan o brint


Dangerous Women

   (PennyAnne Windsor)
Casgliad o gerddi sy'n canolbwyntio ar brofiadau ac agweddau un menyw yn y gymdeithas sydd ohoni.
( 1988) Manylion llawn

£3.95     Allan o brint


Dew on the Grass

   (Eiluned Lewis)
Nofel hunangofiannol gyfareddol yng nghyfres clasuron Honno yw hon, a thestun hanfodol i unrhyw un syÂ'n astudio llên y 1930au.
(Tachwedd 2006) Manylion llawn

£8.99     Allan o brint


Exchanges

   (Anthology, ed.Jude Brigley)
Casgliad o gerddi cyfoes sy'n rhoi digon i gnoi cil arno gan lawer o feirdd benywaidd mwyaf blaengar Cymru.
( 1990) Manylion llawn

£3.95     Allan o brint


Hacio (Cyfres Cled)

   (Malorie Blackman)
Daw Ceri a Moi adre o'r ysgol un diwrnod i glywed bod eu tad wedi cael ei arestio; mae'r banc lle mae'n gweithio wedi gyhuddo o ddwyn dros filiwn o bunnoedd.
( 1998) Manylion llawn

£4.50     Allan o brint


Helynt y Twll yn y Wall (Cyfres Cled)

   (Malorie Blackman)
"Teclyn-ddyn" yw enw Ffiffi - neu Ffion, a rhoi ei henw iawn iddi - ar ei thad am ei fod yn dyfeision pob math o bethau rhyfedd, yn cynnwys Pecynnau Ysbio a bisgedi sy'n ffrwydro!
( 1999) Manylion llawn

£3.95     Allan o brint


Ice Trap

   (Kitty Sewell)
Troir bywyd Dafydd Woodruff wyneb i waered gan newyddion annisgwyl sy'n ei orfodi i wynebu bwganod o'i orffennol yn niffeithwch is-Arctig Canada.

(Hydref 2005) Manylion llawn

£6.99     Allan o brint


Like Oranges

   (PennyAnne Windsor)
Mae Like Oranges wedi ei dynghedu i adeilaldu ar gasgliad cynharaf llwyddiannus iawn Penny Windsor,Dangerous Women.
( 1989) Manylion llawn

£3.95     Allan o brint


Lottie

   (Jacqueline Jacques)
Nofel gyntaf gyfareddol sy'n dilyn bywydau bob dydd a bywydau carwriaethol chwech o ferched o ddyddiau'r bitnics hyd drothwy'r mileniwm.
( 1997) Manylion llawn

£6.95     Allan o brint


Luminous and Forlorn: Contemporary Short Stories By Women From Wales

   (Anthology, ed.Elin ap Hywel)
Casgliad cyntaf Honno o storïau byrion ac enillydd gwobr Raymond Williams.


( 1994) Manylion llawn

£6.95     Allan o brint


Mirror Mirror

   (Anthology, ed.Patricia Duncker, Janet Thomas)
25 o storïau byrion newydd gan fenywod o Gymru, yn cynnwys storïau gan Patricia Duncker, Jo Mazelis, Jenny Sullivan, a Nia Williams, yn ysgrifennu ar y thema " Y Fenyw ...
( 2004) Manylion llawn

£7.99     Allan o brint


Morphine and Dolly Mixtures

   (Carol-Ann Courtney)
Stori gymhellgar wedi ei seilio ar brofiadau merch un ar ddeg oed sy'n cael ei gadael i ofalu am dri brawd bach a baban yn dilyn marwolaeth ei mam o diwmor yr ymennydd.
( 1989) Manylion llawn

£4.50     Allan o brint


Morphine and Dolly Mixtures

   (Carol-Ann Courtney)
Stori gymhellgar wedi ei seilio ar brofiadau merch un ar ddeg oed sy'n cael ei gadael i ofalu am dri brawd bach a baban yn dilyn marwolaeth ei mam o diwmor yr ymennydd.
( 1989) Manylion llawn

£8.95     Allan o brint


Mwy nag Aur (Cyfres Cled)

   (Meinir Wyn Edwards)
Un o'r ychydig bethau oedd gan Tracey, Lisa a Sam yn gyffredin oedd eu bod ill tri yn edrych ymlaen yn fawr at y trip ysgol i hen gloddfeydd aur Dolaucothi.
( 1995) Manylion llawn

£2.95     Allan o brint


Not Singing Exactly

   (Siân James)
Yn y casgliad hwn o straeon byrion ysbrydoledig, mae pob math o wirioneddau yn gwawrio ar fenywod gan ddod â chanlyniadau gweddnewidiol i'w canlyn.
( 1996) Manylion llawn

£6.95     Allan o brint


On my Life

   (Anthology, ed.Leigh Verrill-Rhys)

( 1989) Manylion llawn

£4.50     Allan o brint


O'r Iawn ryw

   (Anthology, ed.Menna Elfyn)
Yn O'r Iawn Ryw ceir gwaith beirdd profiadol a rhai newydd, a'r cyfan yn cydasio'n flodeugerdd gyffrous ac amrywiol.
( 1992) Manylion llawn

£4.50     Allan o brint


Parachutes and Petticoats - Welsh Women Writing on the Second World War

   (Anthology, ed.Leigh Verrill-Rhys, Deirdre Beddoe)
Atgofion am ymosodiadau o'r awyr, masgiau nwy Mickey-Mouse a mamau'n bwydo'u teuluoedd ar spam, snŵc ac wyau wedi sychu - dyma rai o'r profiadau sy'n cael eu dwyn i gof yn yr antholeg yma am fyw...
( 2003) Manylion llawn

£9.99     Allan o brint


Parachutes and Petticoats: Evocative women’s stories from WWII

  
Women were the backbone of the country's war effort, 'keeping calm' and 'carrying on' on the frontline and under bombardment in the UK. But there were good times alongside the bad.
(Ionawr 2010) Manylion llawn

£10.99     Allan o brint


Power

   (Anthology, ed.Elin ap Hywel)
Cyfuniad o storïau byrion gan awduron cyhoeddedig fel Jenny Sullivan, Clare Morgan a Nia Williams, ac awduron sy'n ymddangos mewn print am y tro cyntaf - ail gasgliad ysbrydoledig Honno sy'n dat...
( 1998) Manylion llawn

£7.95     Allan o brint


Pwtyn and Pwtan Go To School

   (Alys Jones)
Mae'r ddau hamstyr bach hy, Pwtyn a Pwtan, yn cynllunio diwrnod o antur o'u caets ac yn cael amser cyffrous yn yr ysgol.
( 2001) Manylion llawn

£4.95     Allan o brint


Pwtyn and Pwtan Meet

   (Alys Jones)
Stori ddoniol fywiog am Pwtyn yr hamstyr, llawn o gyfeillgarwch ac antur.
( 2002) Manylion llawn

£4.95     Allan o brint


Pwtyn Escapes

   (Alys Jones)
Stori gyffrous gyntaf Alys Jones sy'n olrhain anturiaethau Pwtyn yr hamstyr.
( 1998) Manylion llawn

£4.95     Allan o brint


Queen of the Rushes

   (Allen Raine, ed.Katie Gramich)
Wedi ei chyhoeddi gyntaf yn 1906, gellir yn awr fwynhau unwaith eto'r nofel feistrolgar, grefftus hon o gyfnod Diwygiad 1904
( 1998) Manylion llawn

£7.95     Allan o brint


Skin Deep

   (Jacqueline Jacques)
Beth petai...gwyddonwyr wedi darganfod sut i drawsblannu ymennydd pobl i gyrff newydd? Stori ias chwareus ac arswydus.
( 2004) Manylion llawn

£6.99     Allan o brint


Songs of Silence

   (Patricia Barrie)
Wedi eu gwahanu gan ddeugain mlynedd, mae Rhodri, ffermwr mynydd a bardd, ac Owen, meddyg ar gyfnod o absenoldeb o'i bractis yn Llundain oherwydd salwch, yn byw mewn gwahanol fannau ar yr un mynydd...
( 1999) Manylion llawn

£6.95     Allan o brint


Sparrowdance

   (Anne Lewis)
Nofel sy'n addas ar gyfer oedolion ifanc o 12-17 mlwydd oed, a rhai hŷn hefyd!


( 2001) Manylion llawn

£7.99     Allan o brint


Struggle or Starve - Women's lives in the South Wales valleys between the two World Wars

   (Anthology, ed.Sian Rhiannon Williams, Carole White)
A vivid recreation of the lives of working class women. NEW EDITION NOW AVAILABLE


( 2002) Manylion llawn

£9.95     Allan o brint


Summer Shadows

   (Siân James)
Nofel deimladwy am dorcalon a gobaith gan y nofelydd gwobrwyedig, Siân James.
( 2004) Manylion llawn

£6.99     Allan o brint


The Night Garden

   (Jenny Marlowe)
Mae PJ, merch ffyrnig o benderfynol yn ei harddegau'n ceisio ymdopi a'i hepilepsi a'i thrafferthion teuluol, ac yn darganfod byd newydd yn ystod ei phranciau ganol nos i erddi gwaharddedig ei chymydo...
( 2000) Manylion llawn

£4.99     Allan o brint


The Ship that Fell Like a Star

   (Anne Lewis)
Ai arwydd ydyw, neu arf, neu gyfrinach arswydus? Ffantasi anturus afaelgar gan awdur gwobrwyedig Who's Afraid of the Bwgan Wood?
( 2002) Manylion llawn

£5.99     Allan o brint


The Small Mine

   (Menna Gallie)
Mae cymuned lofaol yn y cymoedd, yn arbennig ei menywod, yn ymroi i ddod i dermau a marwolaeth trychinebus glowyr ifanc.
( 2003) Manylion llawn

£8.99     Allan o brint


The Woman Who Loved Cucumbers

   (Anthology, ed.Patricia Duncker, Janet Thomas)
Casgliad o 22 o storïau byrion am fwyd a phechod, rhyw, defod a dial gan awduron benywaidd adnabyddus a newydd o Gymru.


( 2002) Manylion llawn

£7.99     Allan o brint


This Was A Small Death

   (Janet Dubé)
Mae'r dilyniant yma o gerddi sy'n cyffwrdd a'r galon yn mynd i'r afael a marwolaeth mab bychan y bardd trwy syndrom sydyn marwolaeth babanod. Llyfr dewr a didwyll.
( 1997) Manylion llawn

£3.95     Allan o brint


Travels with a Duchess

   (Menna Gallie)
Pa faint o drafferth fedr Shirley Valentine Gymreig fynd iddo ar wyliau tramor?


( 1996) Manylion llawn

£6.95     Allan o brint


Vixen

   (Glenda Beagan)
Mae tynfa ddeuol bod yn fam a bod yn annibynnol yn cael eu harchwilio trwy ffigur canolog y llwynoges yng nghasgliad o gerddi cyntaf Glenda Beagan
( 1996) Manylion llawn

£5.95     Allan o brint


YT and His Holiness

   (Jennifer Rhead)
After a drunken fall down the stairs, Laura drifts in and out of consciousness for three days. This is her story, told with uncompromising honesty and savage anger.
( 1998) Manylion llawn

£6.95     Allan o brint


   (Renée Smith)
Gan symud rhwng y cyfarwydd â bydoedd dieithr, mae hon yn stori syfrdanol am gariad cyntaf wedi ei barlysu gan hen ddirgelion a chasineb lled-ddealladwy
( 1996) Manylion llawn

£6.95     Allan o brint


Mae'ch basged yn wag
dangos basged
Cynnwys y safle hawlfraint © Honno 2006-2010  |  Dyluniwyd y wefan gan mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.