Jump to content
 
Honno Women's Press Logo - 30 years! ?lang=en

menywod gwych, ysgrifennu gwych, llyfrau gwych

|hafan|amdanon ni|catalog|newyddion|digwyddiadur|gwybodaeth i awduron|i'r wasg|masnach|cysylltwch ni

CatalogA ddarllensoch chi...?

Clawr | Cover

Sioned
Winnie Parry

£6.99

Mwy o wybodaeth


PRYNU'R LLYFR HWN


tel|Ffn 01970 623150

Cysylltu â ni


Swyddfa Olygyddol

Honno, Gwasg Menywod Cymru
Uned 14, Unedau Creadigol
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Campws Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3GL

Ffôn: 01970 623150
Ffacs: 01970 623150


Cyswllt y wasg a'r cyfryngau:
Helena Earnshaw, Rheolwr Marchnata

Cyswllt golygyddol:
Caroline Oakley, Golygydd: Teitlau Saesneg

Y mae'r staff oll yn gweithio rhan amser ond, gan amlaf, mae'r swyddfa ar agor rhwng 9.30am a 3pm.

Pwyllgor Honno

Rheolir Honno gan bwyllgor o wirfoddolwyr benywaidd brwdfrydig o Gymru, sy'n cyfarfod yn rheolaidd i roi cefnogaeth i'r staff, trafod y llyfrau, rheoli'r cyllid ac yn y blaen. Maen ganddyn nhw ystod eang o brofiad yn y maes ac yn hanu o bob rhan o Gymru. Yr unig ofynion sydd gennym ar gyfer aelodau o'r pwyllgor yw eu bod yn Gymry ac yn gyfranddalwyr Honno; ni all Honno gyhoeddi llyfrau gan aelodau o'r pwyllgor.

Aelodau cyfredol Pwyllgor Honno yw:
Eurwen Booth: Eurwen a ddarganfu gartref presennol Honno yng Ngheredigion a gwnaeth gais llwyddiannus am arian ar gyfer gofod swyddfa ac offer cyfrifiadurol - hefyd cadwodd stoc o lyfrau Honno yn ei chartref yn ystod y broses. Hi oedd cynorthwyydd golygydd cyflogedig cyntaf Honno, Elin ap Hywel.
Cathryn Charnell-White:I Cathryn Charnell-White, arbenigwraig ar y ddeunawfed ganrif a golygydd blodeugerdd o ganu menywod yng Nghymru'r Cyfnod Modern Cynnar (Beirdd Ceridwen), mae ei hymwneud â phwyllgor Honno yn cynrychioli estyniad o'i diddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg ac astudiaethau menywod.
Catriona Graham: Mae Catriona wedi dilyn hynt a helynt Honno o'r dechrau, ac wedi blynyddoedd o weithio fel uwch reolwr mewn llywodraeth leol, penderfynodd ddianc er mwyn dilyn ei diddordebau arbennig, gan gynnwys dod yn rhan o Honno.
Luned Meredith: Mae Luned Meredith yn un o sefydlwyr Honno. Ei diddordeb pennaf yn wreiddiol oedd ceisio cyfeirio sylw at yr awduron coll a'u gwaith. Fe'i ganed yng Nghaerdydd a'i magu ym Mangor ac mae'n byw yn awr yn Llanuwchllyn.
Rosanne Reeves: Rosanne Reeves - un o sefydlwyr Honno nôl yn 1986 a helpodd i gadw'r ddysgl yn wastad cyn i Elin ap Hywel gael ei phenodi'n Olygydd cyflogedig. Nawr yn cyfieithu i Honno ac yn cynrychioli'r wasg mewn lansiadau llyfrau yng Nghaerdydd a de Cymru.
Helena O Sullivan: Mae gan Helena gefndir gwerthu llyfrau i'r fasnach ac i'r cyhoedd, ac mae'n ein cynghori'n arbennig ar werthiannau a dosbarthu.
Janet Thomas: Gweithiodd Janet am nifer o flynyddoedd yn y byd cyhoeddi yn Llundain cyn symud yn ôl i Aberystwyth, lle mae'n olygydd ar ei liwt ei hunan. Hi oedd Golygydd Honno am ddwy flynedd cyn ymuno â'r pwyllgor.
Stephanie Tillotson: Mae ei chefndir mewn cynhyrchu theatr, teledu a radio ac yn ddiweddar mae wedi bod yn dysgu yn Adran Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ymunodd â Phwyllgor Honno yn 2006 ac mae'n frwd iawn ei chefnogaeth i ysgrifennu newydd gan fenywod Cymru.
Alyson Tyler: Fel cyn Swyddog Marchnata Honno, mae Alyson wedi bod ar y Pwyllgor ers Medi 2001. Mae'n rhoi cyngor a gwybodaeth am faterion llyfrgelloedd, yn ogystal â help a chyngor ar farchnata, ymchwil a Thechnoleg Gwybodaeth.

Dosbarthu Masnach

Cymru:
Cyngor Llyfrau Cymru, Parc Menter Glanyrafon, Aberystwyth. SY23 3AQ. 01970 624455

DU ac eithrio Cymru:
Turnaround Publisher Services, Unit 3 Olympia Trading Estate, Coburg Road, Wood Green, London N22 6TZ. 020 8829 3000
Mae'ch basged yn wag
dangos basged
Cynnwys y safle hawlfraint © Honno 2006-2010  |  Dyluniwyd y wefan gan mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.