Jump to content
 
Honno Women's Press Logo - 30 years! ?lang=en

menywod gwych, ysgrifennu gwych, llyfrau gwych

|hafan|amdanon ni|catalog|newyddion|digwyddiadur|gwybodaeth i awduron|i'r wasg|masnach|cysylltwch ni

Clawr/Cover - Iancs, Conshis a Spam

Catalog
tel|Ffn 01970 623150

Iancs, Conshis a Spam

Anthology  

Golygydd: Leigh Verrill-Rhys

£9.99     PRYNU'R LLYFR HWN

Mae 60 blynedd wedi mynd heibio ers diwedd yr Ali Ryfel Byd ac mae honn'n ymuno yn y dathliadau sy'n digwydd ledled Cymru trwy gynnig ein hantholeg hunangofiannol hynod lwyddiannus, Iancs, Conshis a Spam , am bris arbennig.

O gyfandir Ewrop a ledled Cymru, dyma gasgliad o ysgrifau gan fenywod cyffredin yn son am eu profiadau yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn eu geiriau eu hunain, maent yn disgrifio bywyd syfrdanol ac anafiadau difrifol, colledigaeth erchyll a chariad annisgwyl - a hyn oll yn wyneb 'llen fygythiol' rhyfel a oedd yn tynnu'r holl fyd i fod yn rhan ohono.

Mae rhai'n gofyn cwestiynau anatebadwy. Mae rhai'n rhoi atebion synhwyrol. Ond mae pob un yn dyst i gryfder ysbryd byw ac ysbryd goroesi'r mamau, y chwiorydd a'r cyfeillion yr ydym oll yn eu hadnabod.

Rhagarweiniad/Cyflwyniad gan: Leigh Verrill-Rhys

ISBN: 9781870206426

Iaith: Cymraeg

Adran: Hunangofiant  Antholegau  Hanesyddol  Cymraeg  

Cyhoeddwyd yn gyntaf gan Honno yn : 2002


Cyfranwyr: June Jones, Dilys Roderick, Mona Morris, Carys Richards, Helen Royle Lloyd-Edwards, Anita Griffith, Nest Lloyd, Gaenor Hall, Ursula Ashton, Kathleen Jones, Beryl Mills, Marian Henry Jones, Rhiannon Prys Evans, Marion Jones, Irene Williams, Eluned Jones, Megan Griffith, Elin M Rees, Gwyneth J Evans, Judith Maro, Mair Williams, Fflorens Roberts, Roberta Powell,


Mae'ch basged yn wag
dangos basged
Cynnwys y safle hawlfraint © Honno 2006-2010  |  Dyluniwyd y wefan gan mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.