Jump to content
 
Honno Women's Press Logo - 30 years! ?lang=en

menywod gwych, ysgrifennu gwych, llyfrau gwych

|hafan|amdanon ni|catalog|newyddion|digwyddiadur|gwybodaeth i awduron|i'r wasg|masnach|cysylltwch ni

Clawr/Cover - Dringo

Catalog
tel|Ffn 01970 623150

Dringo'r Andes

Eluned Morgan  Llyfrau i gyd gan Eluned Morgan

Golygydd: Ceridwen Lloyd-Morgan, Kathryn Hughes

£5.95     PRYNU'R LLYFR HWN

Cynrychiola Eluned Morgan (g. 1870) gyfnod arwyddocaol yn hanes cenedlaetholdeb Cymreig. Fe'i ganed ar fwrdd y llong Myfanwy pan oedd honno'n cludo gwladfawyr o Gymru i'r Wladfa Gymreig a oedd newydd ei sefydlu ym Mhatagonia. Perthynai Eluned felly i ddau fyd Cymreig: yr hen famwlad a'r Wladfa newydd, a gwelir hyn ar waith yn y pwyslais a rydd ar wreiddiau yn ei llenyddiaeth.

Mae gwareiddiad hefyd yn bwysig iddi wrth ystyried safonau cymdeithasol Cymru a Phatagonia, ynghyd â pherthynas y gwladfawyr a'r Sbaenwyr â llwythau brodorol. Yn eironig, o ystyried mai gwladychwyr oedd y Cymry hwythau, sylweddolodd Eluned mor niweidiol oedd presenoldeb yr Ewropeaid i ddiwylliant y brodorion, a darlunia berthynas gilyddol ramantus rhwng y Cymry a llwyth y Teheulches.

Myfyriodd hefyd ar ddylanwad dinistriol dyn ar yr amgylchedd. Llyfrau taith creadigol yw Dringo'r Andes (1904) a Gwymon y Môr (1909), y naill yn croniclo ei thaith ar gefn ceffyl i'r Andes, a'r llall yn trafod mordaith o Lundain yn ôl i Batagonia.

Er gwaethaf ei hofnau nodweddiadaol (a di-sail) bod ei Chymraeg ysgrifenedig yn ddiffygiol, mae arddull Eluned yn fywiog, yn sylwgar ac yn bersonol, ac erys ei themâu yn berthnasol o hyd.

ISBN: 9781870206457

Iaith: Cymraeg

Adran: Hunangofiant  Teithio  Clasuron Honno  Clasuron  Clasuron Honno  

Cyhoeddwyd yn gyntaf gan Honno yn : 2001Mae'ch basged yn wag
dangos basged
Cynnwys y safle hawlfraint © Honno 2006-2010  |  Dyluniwyd y wefan gan mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.