Jump to content
 
Honno Women's Press Logo - 30 years! ?lang=en

menywod gwych, ysgrifennu gwych, llyfrau gwych

|hafan|amdanon ni|catalog|newyddion|digwyddiadur|gwybodaeth i awduron|i'r wasg|masnach|cysylltwch ni

Clawr/Cover - Losing Timo

Catalog
tel|Ffn 01970 623150

Losing Timo

Linda Baxter  Llyfrau i gyd gan Linda Baxter

£5.99     PRYNU'R LLYFR HWN

From Viewing

'.....Windows between windows.
Log on Outlook Express.
Maximize, double click
the icon.

Delete Timo.
Delete Hermann.

Llundain: yn oriau man y bore ar Fehefin 18, 1999, mae Timo Baxter a'i ffrind yn cerdded adref. Ar Bont Hungerford mae mygwyr yn nes÷u atynt, yn eu curo'n anymwybodol a'u taflu mewn i'r afon Tafwys. Mae ffrind Timo'n goroesi'r ymosodiad. Nid felly Timo.

Yn yr hanes ingol yma, mae Linda Baxter, mam Timo'n dweud ei stori am yr hyn ddigwyddodd yn dilyn noson erchyll marwolaeth ei mab. Gan gyfuno rhyddiaith emosiynol atalgar â barddoniaeth tanllyd ei onestrwydd, mae'n creu darlun poenus-ddidwyll o'r galar sy'n marw losgi wrth iddi fyfyrio ar ffyrnigrwydd a seithugrwydd marwolaeth eu hunig blentyn.


' I cannot commend this collection enough; to read it is indeed a profoundly moving experience ' Menna Elfyn


' You bury him down there, you put trees around him..you write a book about him. You do all these things but it does not bring him back. This is all you really want ' - Linda Baxter interviewed in Western Mail, 2004

ISBN: 9781870206662

Iaith: Saesneg

Adran: Barddoniaeth  Hunangofiant  

Cyhoeddwyd yn gyntaf gan Honno yn : 2004Mae'ch basged yn wag
dangos basged
Cynnwys y safle hawlfraint © Honno 2006-2010  |  Dyluniwyd y wefan gan mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.