Jump to content
 
Honno Women's Press Logo - 30 years! ?lang=cy

great books, great writing, great women

|home|about|catalogue|news|events|information for writers|press|trade|contact us
|Poem of the Month|Gallery|Newsletter

CatalogueHave you read...?

Clawr | Cover

Llon a Lleddf a StorÏau Eraill
Sara Maria Saunders (S.M.S.)

£8.99

More information


BUY THIS BOOK


tel|Ffn 01970 623150

News from Honno
Cystadleuaeth Ysgrifennu: Stori mewn brawddeg ar y thema: dod i oed (25/11/2008)

Oes gennych chi stori i?w hadrodd? Fedrwch chi ei hadrodd hi mewn brawddeg? Gall fod yn stori wir neu anwir, dim ond chi a wyr. Gwnewch i ni chwerthin neu grio, i gydymdeimlo neu gywilyddio. Fedrwch chi baratoi darn mwyaf diddorol y stori yn un gegaid? Gan mai 2008 yw penblwydd 21ain cyhoeddi llyfr cyntaf Honno, ry?n ni wedi dewis y thema ?dod i oed?. Ond ai yn 10 oed neu yn ddeg a thrigain oed oedd yr adeg honno i chi? E-bostiwch eich cynigion atom: cynigion@honno.co.uk. Danfonwch eich enw, eich cyfeiriad a?ch cyfeiriad e-bost. Agored i fenywod yng Nghymru yn unig, stori Gymraeg neu Saesneg.

Beirniaid
Saesneg:
Janet Thomas, awdur a golygydd.
Jane MacNamee, golygydd ac awdur natur.

Cymraeg:
Cathryn Charnell-White, arbenigwraig llenyddiaeth y 18fed ganrif a golygydd
Eurwen Booth, aelod pwyllgor Honno

Gwobr: bydd yr enillydd yn y ddwy iaith yn derbyn gwerth blwyddyn o lyfrau Honno (y teitlau a gyhoeddwyd yn 2008), a chaiff eu gwaith ei gyhoeddi ar wefan Honno; bydd yr ail orau yn derbyn dewis o dri o lyfrau Honno, a chyhoeddir eu gwaith hwythau ar y wefan. Cyhoeddir y pum cynnig gorau nesaf atynt hefyd ar wefan Honno.

Dyddiad cau: Ionawr 14eg 2009, cyhoeddir yr enillwyr ar 28ain Ionawr.

Bydd penderfyniadau?r beirniaid yn derfynol ac ni ellir cyfathrebu ymhellach yn eu cylch.


News archive: Latest news 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Your basket is empty
view basket
GWALES.com  |  Your privacy  |  Sitemap
Site content copyright © Honno 2006-2010  |  Website design by mach2media and Technoleg Taliesin